Skip to content

Petro Poutanen

DOSENTTI, TIETOKIRJAILIJA, KOULUTTAJA

Missioni on saada tieto vaikuttamaan. Olen ratkonut 10 vuotta viestinnän ongelmia ja auttanut satoja asiantuntijaorganisaatioita toimimaan vaikuttavammin.

Valmennan ja konsultoin viestinnän, vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden kysymyksissä. Olen väitellyt Helsingin yliopistosta 2016 ja väitöskirjassani hain ratkaisuja luovaan tiimityöskentelyyn.

Palvelut

Näin autan organisaatiotasi vaikuttaamaan asiantuntemuksella ja tiedolla. Palvelut voidaan toteuttaa myös täysin virtuaalisesti etäkonsultointina tai etäkoulutuksina. Kysy lisää!

Johdon konsultointi

Konsultoin ja sparraan johtoa  vaikuttavassa viestinnässä ja vuorovaikutuksessa. Autan organisaatioita päivittämään tilannekuvaa ja strategiaa vaikuttavuudesta digitalisoituneessa mediayhteiskunnassa.

Valmennukset

Asiantuntijaviestinnän valmennuksissa ja koulutuksissa autan asiantuntijaorganisaatioita digitaalisten kanavien hyödyntämisessä ja asiantuntijuuden brändäämisessä.

Puheenvuorot

Pidän inspiroivia puheenvuoroja asiantuntijuuden murroksesta ja sosiaalisen digikanavien mahdollisuuksista. Aiheita joista olen puhunut ovat mm. “Asiantuntija ja brändi”, “Vaikuttava viestintä” ja “Sosiaalinen media asiantuntijan työkaluna”.

Uutta: etävalmennukset

Etävalmennus sisältää etäkonsultointia ja videokurssin – haluttaessa asiakaskohtaisesti räätälöitynä. Tutustu ensimmäiseen verkkokurssiini “Asiantunijan some- ja digiviestintätaidot.”

Sanottua

Palautetta valmennuksista

Asiakkaita

Aalto-yliopisto
CEMIS-Oulu
Jyväskylän yliopisto
Kiinko
Rastor
Suomen Tiedetoimittajain liitto
University of Helsinki (Department of Microbiology)
Viestintäluotsi
Constra Group
Sisäministeriö

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi
HY+
Turun yliopisto / Invest-osaamiskeskittymä
Suomen ympäristökeskus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Varma
6aika Avoimet innovaatioalustat -hanke
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.
Management Institute of Finland MIF Oy

// julkaistaan 1.6.2021

Korona

ja digitaalinen riskiyhteiskunta

Petro Poutasen ja Lilly Kopiolan merkittävä tietokirja koronan yhteiskunnallisista vaikutuksista. Koronakriisin lopulliset vaikutukset eivät ole vielä nähtävissä. Se kuitenkin tiedetään, että maailma on muuttunut perusteellisesti.

Kirja piirtää tarkan ja analyyttisen kuvan koronan vaikutuksista ihmisten elämään, arkeen ja yhteiskunnalliseen kokemukseen ensimmäisen pandemiavuoden aikana, lähtien liikkeelle ”päivästä nolla” Suomessa 26.2.2020 ja päättyen ensimmäiseen vuosipäivään. Teos tarjoaa lukijalle tärkeitä työkaluja pandemian laajempien yhteiskunnallisten vaikutusten jäsentämiseen.

// KIRJA

Faktat nettiin

Perinteinen media ei ole enää ainoa väylä julkiseen keskusteluun. Sosiaalinen media nostaa esille itseoppineita asiantuntijoita, ja myös tutkijoilta odotetaan aiempaa aktiivisempaa osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun. Faktat nettiin! on käytännönläheinen verkon ja sosiaalisen median opaskirja asiantuntijatyötä tekevälle.

“Kirjaa voi suositella tutkijoiden lisäksi muillekin asiantuntijoiksi profiloituville ja sosiaalisesta mediasta kiinnostuneille toimijoille. Vaikka omaa someuraa olisi takana jo paljonkin, toisten tiedeviestijöiden kokemukset sekä Poutasen ja Laaksosen paljolti tutkimustietoon nojaava teksti tarjoavat pohtimisen aiheita ja tuoreita näkökulmia. Hyvät oppaat ovat ennen kaikkia keskustelua lukijan ja tekijöiden välillä, ja siinä Faktat nettiin! Onnistuu.”

Tiina Raevaara, Suomen Kuvalehti (24.9.2019)

// KIRJA

Luovuuden idea

Kun ympäröivä maailma muuttuu, vanhat toimintamallit menettävät merkityksensä. Silloin tarvitaan uusia ideoita ja tuoreita ratkaisuja, toisin sanoen luovuutta. Luovuuden idea esittelee monipuolisesti ja syvällisesti, mitä uusin tutkimustieto kertoo luovuuden ilmiöstä ja luovan toiminnan periaatteista.

"Kirja on kiinnostava kokonaisuus näkökulmia ja tutkittua tietoa luovuuden ilmiöön ja ideaan. Suosittelen kirjaa kaikille luovuudesta ja tulevaisuuden työelämästä kiinnostuneille. Kirjan teemat, vuorovaikutus, yhteistyö ja yhteisöllisyys ovat varsin ajankohtaisia asioita jo nykyisessä työelämässä.”

Karoliina Nikula, Ammattikasvatuksen aikakauskirja (9/2018)
0 v
Vaikuttavuusviestinnän konsultointia
0 +
Julkaisua tieteellisissä & yleistajuisisssa medioissa
0 +
Valmennusta / puheenvuoroa vuodessa
0
Kirjaa luovuudesta & tutkimuksen vaikuttavuudesta

Ota yhteyttä

Laitetaan yhdessä tieto vaikuttamaan.